Restaurant Gillelejehavn & Restaurant Gillelejehavns Bageri

MH Elektric er fast leverandør for Restaurant Gillelejehavn, hvor vi servicerer med el- og datainstallationer. Dette gælder for kontor- /administrationsbygningerne samt restaurantens produktioner.

Arbejdet består af komplekse opgaver, som skal udføres øjeblikkeligt i tilfælde af nedbrud (industriovne/-maskiner, friture m.m.), som kan have store konsekvenser for produktionen.